اوقات شرعی 
 
 
امروز : 20
ديروز : 65
ماه : 552
 
  معرفی و تاریخچه شرکتدر اجرای سیاست خصوصی سازی وتعدیل اقتصادی و به منظور انجام نگهداری ، تعمیرات ،بهینه سازی و ساخت قطعات مورد نیاز نیروگاهها و تاسیسات انتقال نیروی برق آذربایجان ، در تاریخ 76/9/16 این شرکت تحت عنوان شرکت تعمیرات تولید و انتقال برق آذربایجان و به شماره 136278 در تهران به ثبت رسید . به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 77/3/31 ، شرکت به تبریز انتقال یافت و به شماره 9668 در تبریز ثبت گردید.این شرکت از تاریخ 81/1/29 به شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان تغییر نام یافته و به فعالیت خود ادامه می دهد. در سالهای 86 و 87 به ترتیب 80 و 20 درصد سهام شرکت تعمیرات توسط شرکت تعاونی  خاص کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان خریداری گردید و به صورت کاملا خصوصی درآمد. در حال حاضر دارای 207 نفرپرسنل فنی و ستادی بوده و علاوه بردفتر مرکزی خود در تبریز ، جهت ارائه خدمات به موقع در استان های آذربایجان غربی و اردبیل نیز معاونت های اجرایی خودرا مستقر نموده و عهده دار مسئولیت سرویس و نگهداری بیش از 8000 کلیومتر مدار خطوط 63 ، 132 ، 230 و 400 کیلو ولت و همچنین بیش از 138 پست 400 ، 230 ، 132 و63 کیلو ولت در شمال غرب کشور می باشد.

دانلود رزومه شرکت