اوقات شرعی 
 
 
امروز : 16
ديروز : 65
ماه : 548
 
  دپارتمان پست


دپارتمان پست به پشتوانه نیروهای فنی و مجرب و امکانات کارگاهی قوی ، علاوه بر انجام سرویس های پیشگیرانه(PM)تجهیزات پست های فشاورقوی شبکه آذربایجان سابقه موفقی در انجام پروژه های مختلف دارد. قابلیت های اصلی در این دپارتمان عبارتنداز : 
- نظارت ، نصب و راه اندازی پست های فشارقوی تا سطح ولتاژ 400kV
- تعمیرات اساسی پست های فشاورقوی تاسطح ولتاژ 400kV
- سرویس و نگهداری پست های فشارقوی تا سطح ولتاژ 400kV
- تست تجهیزات فشارقوی ، ترانسفورموتورهای و روغن های عایق و انجام تصفیه فیزیکی روغن